E   U   R   O   A   S   I
                         
           
                         
           STRÁNKY SE AKTUALIZUJÍ                                                                                               STRÁNKY  SE  AKTUALIZUJÍ

Oprava pozemních komunikací - Opravy silnic - asfaltových povrchů

 
Opravy asfaltů provádíme unikátní dvousložkovou opravárenskou hmotou BG Quick s vysokou přilnavostí. Lze jej aplikovat v rozmezí teplot -50oC až +50oC, do 10 minut je pochůzná, za méně než 1 hodinu snese pojezd pneumatikJsme schopni zajistit:
 • Opravy výtluků
 • Vyrovnání překopů
 • Zalití spár
 • Opravy kanálových vpustí
 • Opravy litého i separovaného asfaltu
 • A dalšíCo je BG QUICK?BG Quick
 je unikátní bezvodá dvousložková, rychle vytvrditelná, vysokopevnostní opravárenská hmota. Lze namíchat jako suchý beton nebo řídká malta, či tekutá zálivka. Má vysokou přilnavost na všechny materiály kromě plastů. Může být aplikována v rozmezí teplot  - 50 až + 55 oC.  Do 10 minut je pochůzná. Za méně než 1 hodinu od nanesení snese pojezd pneumatik.

 
Certifikováno pro opravy komunikací a reprofilace betonů.
Certifikovaná chemická odolnost
Registrovaná ochranná známka pod č. 289796

 


 

Zkouškami na VŠCHT Praha bylo prokázáno, že BG QUICK zamezuje pronikání chloridů do podkladu.

Naopak přilnavost BG QUICku na zasolených površích je o 20% vyšší než na čistých.
Má též výbornou přilnavost na zaolejovaných površích. 

Zkouškami na Katedře silničních staveb ČVUT Praha byly prokázány výborné povrchové vlastnosti BG QUICKu - neklouže.

 

Typické aplikace:

 • Opravy výtluků a propadlých překopů
 • Obnova poškozených schodišť
 • Zalévání spar
 • Nové usazení propadlých kanálových vpustí - provoz obnoven do 1 hodiny
 • Obnova odvodňovacích žlabů bez přerušení provozu
 • Dálnice, silnice, ulice, pasáže
 • Průmyslové podlahy a rampy všeho druhu
 • Letištní a vojenské plochy, ranveje
 • Mosty, schodiště, nosníky, reprofilace
 • Zálivky, injektování
 • Opravy střech, balkonů a teras
 • Utěsňování tekoucích bazénů, jímek a septiků
 
Přednosti výrobku:
 • Uděláte si sami: nepotřebujete žádnou drahou a komplikovanou techniku
 • Práci lze kdykoliv přerušit a kdykoliv pokračovat
 • Aplikovatelný od – 50 do + 55 oC
 • Trvale snáší teplotu 1 200 oC
 • Prakticky nepropustný, nejen pro vodu 
 • Samovytvrditelný
 • Nesmršťuje se a nepraská při tuhnutí
 • Tepelná roztažnost blízká podkladu  
 • Odolává cyklickému mrazu/tání   
 • Odolný rozmrazovacím prostředkům
 • Odolný většině běžných chemikálií
 
Snadná aplikace:
 • Veškeré potřebné vybavení je gumový kbelík, zednická lžíce a míchadlo
 • Minimální příprava, jen odstranit rozpadlý podklad a umýt
 • Snáší vlhkost, lze aplikovat po dešti a za sněhu nebo mrazu
 • Žádné frézování obdelníků
 • Žádné zalévání spar
 • Lze namíchat v jakékoliv konzistenci
 • Lze nanášet na nakloněné roviny
 • Žádná penetrace, přilne na vše kromě plastů
 • Žádné umělé vytvrzování
 • Pigmentované verze dostupné
 
 

Stručný přehled na co lze BG QUICK použít
 
Výtluky
Spáry
Propadlé překopy
Vpustě a šachty
Odmrzlé schody
Uražené schody
Bazény
Terasy a střechy
Svislé plochy
Prudké svahy
Čerpací stanice
Usměrnění vody

Do 10 minut pochůzné, do hodiny pojízdné!
S BG QUICKem lze pracovat celou zimu - až do mínus 50 oC.
Vyplatí se i pro nejmenší poruchy.
Svépomocné opravy bez jakékoliv techniky zednickým způsobem.
Vynikající přilnavost na asfalt, beton, kámen, kovy a mnoho dalších materiálů.


Vytvořil: Dokonalý web