E   U   R   O   A   S   I   S   T
                                 
               
                                 
               STRÁNKY SE AKTUALIZUJÍ                                                                                               STRÁNKY  SE  AKTUALIZUJÍ

Pojištování - Legislativa

 Některá pojištění jsou přímo dána zákonem. Jedním z nich je tzv. ,,povinné ručení,, neboli  zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, toto pojištění, je zároveň nejrozšířenějším pojištění. 

Dle zákona 168/1999Sb.  o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, má povinnosti sjednat toto pojištění každý, kdo je vlastníkem vozidla. Pojištěný je pak chráněn před možnými finančními dopady, které způsobí poškozenému,  provozem motorového vozidla a zároveň poškozený má jistotu, že mu bude škoda uhrazena. 
Vytvořil: Dokonalý web