E   U   R   O   A   S   I
                         
           
                         
           STRÁNKY SE AKTUALIZUJÍ                                                                                               STRÁNKY  SE  AKTUALIZUJÍ

Oprava pozemních komunikací

Provádíme opravy asfaltových povrchů

Do 10 minut po opravě je místo pochůzné do 1 hodiny snese pojezd pneumatik

Zajistíme:
 • Opravy výtluků
 • Vyrovnání překopů
 • Zalití spár
 • Opravy kanálových vpustí
 • Opravy litého i separovaného asfaltu
 • A další
 

Opravy provádíme unikátní dvousložkovou opravárenskou hmotou BG Quick s vysokou přilnavostí.  

 

Provádíme opravy betonových povrchů

Zajistíme:
 • Opravy podlah
 • Opravy schodů
 • Opravy teras, střech, balkonů
 • Opravy netěsnící bazén nebo jímky
 • A další

Tyto opravy taktéž provádíme unikátní dvousložkovou opravárenskou hmotou BG Quick s vysokou přilnavostí.  


Technická pomoc při zajištění dopravní nehody

Protože je naší prioritou bezpečnost silničního provozu a to za všech situacích poskytujeme v případě nehody:

 • Označení místa nehody
 • Úklid střepů, plastů, úlomků
 • Úklid ropných a dalších kapalných látek
Vytvořil: Dokonalý web